Bestuur

Het bestuur van stichting LingeW’art wordt gevormd door:

Voorzitter: Anja Bourgondiën

Secretaris: Ellen Baptist

Penningmeester: Theo Verhoef

Bestuurslid: Willem Bosschaart

theme by teslathemes
stichting Linge'Wart KuNST nieT vOOr dE PoeS