Doelstelling

Doelstellingen

De Stichting LingeW’art bevordert de samenwerking tussen kunstenaars, creativiteitscentra, gemeente, bedrijfsleven, vrijwilligers en het basis en voortgezet onderwijs.
Jaarlijks organiseert de stichting een Grafiekmanifestatie in t’Convent in Huissen, hier wordt de samenwerking met onze partners zichtbaar gemaakt.
Naast de jaarlijkse Grafiekmanifestatie organiseert de stichting educatieve workshops op de scholen in de gemeente Lingewaard.
Een aantal kunstenaars die tijdens de Grafiekmanifestatie exposeren, nemen ook deel aan de workshops op de scholen.
We maken de samenwerking zichtbaar en ervaarbaar door de leerlingen samen te laten exposeren met de kunstenaars waarvan de workshop hebben gehad.
De deelnemende kunstenaars komen zowel uit de gemeente Lingewaard als van buiten de regio en uit het buitenland.

We streven naar een verbreding en verjonging van het publiek dat deelneemt aan de Grafiekmanifestatie.
Leerlingen en hun ouders/ familie vormen zo een bredere en jongere doelgroep van de Grafiekmanifestatie.
We willen het contact met het publiek tijdens de Grafiekmanifestatie vergroten door een interactievere vorm van exposeren;
exposerende kunstenaars maken werk tijdens de expositie, de bezoeker volgt een workshop of werkt mee aan een kunstwerk.

theme by teslathemes
stichting Linge'Wart KuNST nieT vOOr dE PoeS