HOME

LingeW’ART verbindt!

Vanuit haar doelstelling om samenwerking tussen kunstenaars, creativiteitscentra, gemeente, bedrijfsleven, vrijwilligers en het basis en voortgezet onderwijs te bevorderen, heeft Stichting LingeW’art het onderstaande plan opgesteld. Het bestaat uit drie met elkaar verbonden onderdelen. Het streven is om het jaarlijks vanuit een samenwerking met verschillende partijen te organiseren.

Kinderboekenweek & workshops

Elk jaar wordt er een Kinderboekenweek georganiseerd rondom een bepaald thema om kinderen te stimuleren meer te lezen. Stichting LingeW’art wil in samenwerking met Clinck! (Cultuureducatie in Lingewaardse Kernen) in deze periode een aantal workshops en/of masterclasses organiseren voor kinderen en jongeren van verschillende scholen in Huissen. Geïnspireerd door het thema van de Kinderboekenweek willen we kinderen en jongeren uitdagen om hun verbeelding en creativiteit te gebruiken en te ontdekken wat voor mooie beelden je ermee kunt maken. Hiervoor zullen we kunstenaars uit Huissen en/of omgeving benaderen. Op deze manier willen we kinderen, naast het stimuleren om te lezen, inspireren hoe je op een creatieve manier met een bepaald thema om kunt gaan.

Cultuurdag & speurtocht

De resultaten van deze workshops en/of masterclasses willen we vol trots laten zien aan de inwoners Huissen op de jaarlijkse cultuurdag. Middels een thematische speurtocht door de winkelstraat willen we kinderen enthousiast maken om actief deel te nemen aan deze dag. Ook willen we, waar mogelijk, zoeken naar een manier om jongeren te betrekken bij de cultuurdag.

Tijdens deze dag zullen we de kunstmanifestatie LingeW’ART ook onder de aandacht brengen.

We zullen wederom met Clinck! samenwerken en kijken waar we elkaar kunnen aanvullen en versterken binnen het culturele aanbod in Huissen. Ook streven we ernaar om zoveel mogelijk samen te werken met boekhandel Bruna, de Bibliotheek te Huissen en eventueel andere betrokkenen uit het bedrijfsleven.

Kunstmanifestatie LingeW’ART

Kort na het plaatsvinden van de workshops en/of masterclasses voor scholen en de Cultuurdag zal Stichting LingeW’art de kunstmanifestatie LingeW’ART organiseren. Vanuit het thema van de Kinderboekenweek zal worden gekozen voor een passend thema voor de kunstmanifestatie waarbij gezocht wordt naar verbreding en verdieping. De kunstmanifestatie zal bestaan uit twee expositieweekenden waarin kunstenaars op een diverse manier het gekozen thema verbeelden. Er zal een veelkleurig educatief programma zijn waar kunstenaars workshops organiseren. Tevens is vanuit de samenwerking met de scholen het werk van (diverse) leerlingen te zien.

De basis van de kunstmanifestatie bestaat uit beeldende kunst, maar waar mogelijk willen we ook ruimte bieden aan andere kunstdisciplines (o.a. muziek, dans, drama). Ook zullen we studenten of alumni van ArtEZ Arnhem actief betrekken bij de manifestatie.

Vanuit het thema van de kunstmanifestatie LingeW’ART kijken we waar samenwerking of co-creatie van meerwaarde is. Dit kan een bepaalde groep mensen zijn, een specifieke bedrijfstak of organisatie.

Met het bovenstaande plan hopen we, samen met vrijwilligers, jaarlijks een kunstzinnig en betekenisvol programma te kunnen organiseren waarbij samenwerking, verbinding en verbeelding centraal staan.

Link naar filmpje Pop-Up atelier: https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FIl4-oXObliE&data=04%7C01%7CBOA%40obcnet.nl%7Cf0c46dd69ad64355a71a08d94ab8824d%7C25e363ede4254a269d008774949eaec3%7C0%7C0%7C637622978577738621%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XWCuutaryunpew1XjPmM9wYUrQAPOWKKXwedoXhyoGM%3D&reserved=0

Actueel najaar 2022

Grafiekmanifestatie LingeW’art in Het Convent in Huissen. Opening vrijdagavond 4 november 19 uur en daarna in weekenden van 5,6/12,13/19,20 november. In het kader van de landelijke maand van de Grafiek is het thema ‘Ontmoetenen werken de deelnemende kunstenaars samen met kunstenaars van Trafiek uit Arnhem.

Kunstproeverij najaar 2022. Vanaf oktober op donderdagavonden 7 verschillende workshops.

Grafiekworkshops in Kunstmenu gemeente Lingewaard/ Open Academie: scholen kiezen workshops uit het kunstmenu aanbod.

theme by teslathemes
stichting Linge'Wart KuNST nieT vOOr dE PoeS