Over stichting LingeW´art

 

Stichting LingeW’art is opgericht in 2008 op initiatief van Ellen Baptist.

De stichting heeft als doel beeldende kunst te stimuleren en hier activiteiten voor te ontwikkelen en organiseren. Ook wil zij het publiek laten kennisnemen van de hedendaagse kunst in al haar verschijningsvormen.

De stichting is vooral actief in de gemeente Lingewaard en organiseert exposities, kunstmanifestaties, cursussen voor iedere leeftijdsgroep, workshops, lezingen.

Zij zet zich ook in voor de samenwerking tussen kunstenaars, gemeente, bedrijfsleven, vrijwilligers en creativiteitscentra.

 

 

theme by teslathemes
stichting Linge'Wart KuNST nieT vOOr dE PoeS