Bestuur

Het bestuur van stichting LingeW’art wordt gevormd door:

Voorzitter: Anja Bourgondiën

Secretaris: Willem Bosschaart

Penningmeester: vacant

Bestuurslid: vacature

theme by teslathemes
stichting Linge'Wart KuNST nieT vOOr dE PoeS